KIR partnerem Ekosystemu FinTech Poland

19.10.2022

Do społeczności FinTech Poland dołączają kolejne firmy, rozwijające usługi oparte na technologii. To dobra wiadomość, bo cel naszej inicjatywy jest ambitny: efektywna integracja środowiska innowacji finansowych w Polsce. Tylko pogłębiona współpraca między fintechami, ale też bankami i innymi dojrzałymi instytucjami, doprowadzi do dynamicznego rozwoju i umocnienia szeroko rozumianego sektora.

Nowym Partnerem Ekosystemu FinTech Poland został KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) – firma, która jest nie tylko kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego, ale także sektorowym hubem technologicznym i dostawcą cyfrowych rozwiązań dla bankowości, gospodarki i administracji.

– Projektując usługi dostarczane przez KIR, stawiamy na wykorzystanie nowoczesnych technologii, z pełną odpowiedzialnością za jakość i bezpieczeństwo wdrażanych rozwiązań. Aktywnie przyczyniamy się do podnoszenia poziomu digitalizacji procesów, zarówno w sferze komercyjnej, jak i w administracji publicznej. Od lat angażujemy się w innowacyjne projekty i chętnie dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem. Jesteśmy świadomi, że zintegrowanie środowiska fintechowego w Polsce może znacząco przyspieszyć rozwój nowoczesnych usług. Społeczność organizowana przez FinTech Poland jest najlepszym miejscem na jakościowe rozmowy – mówi Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR.

– KIR w Ekosystemie FinTech Poland to duża wartość. Wierzę, że wniesie wiele merytoryki, ciekawego spojrzenia. Z drugiej strony sądzę, że mamy wiele do zaoferowania naszemu nowemu Partnerowi. Razem budujemy ekosystem, który ma działać prężnie i łączyć wszystkich graczy sektora cyfrowych finansów, od startupów fintech w fazie seed i scale up, przez dostawców przełomowych technologii finansowych, aż po duże instytucje finansowe i firmy technologiczne oraz przedstawicieli regulatorów i nadzorców. Pozwoli nam to w dłuższej perspektywie zbudować nowoczesny sektor finansowy otwarty na wyzwania wymagającej przyszłości – mówi Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.

Celem Ekosystemu Fintech Poland jest zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólne identyfikowanie barier i szans rozwojowych. Interakcje między uczestnikami rynku gwarantować będą wspólnie organizowane seminaria i konferencje, meet’upy i praca w grupach roboczych, z których dwie zajmujące się obszarem regulacyjnym startują już wkrótce.

Inicjatywa zainicjowana dwa miesiące temu, obecnie liczy już 20 członków. W październiku, poza KIR, dołączyły także Visiona, Wealthon, TMS Brokers oraz Fenige.

***

O KIR

KIR, jako podmiot infrastruktury sektora bankowego, od 30 lat odpowiada za utrzymanie i rozwój systemów rozliczeń międzybankowych. Więcej informacji o działalności firmy, od momentu jej powołania z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych, można znaleźć tu: www.30lat.kir.pl

KIR pełni także funkcję technologicznego integratora rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki. Tworzy rozwiązania z zakresu bezpiecznej wymiany informacji oraz otwartej bankowości, narzędzia identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania: zdalne potwierdzanie tożsamości – mojeID oraz kwalifikowany podpis elektroniczny – mSzafir. Wśród najnowszych projektów firmy są trwały nośnik, oparty na unikalnym połączeniu technologii blockchain, macierzy WORM, rozwiązań chmurowych i usług zaufania oraz bezpłatny Sandbox Blockchain do testowania i akceleracji pomysłów biznesowych. 

Wykorzystując najnowsze technologie KIR dostarcza usługi, które skutecznie pomagają partnerom biznesowym w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji. 

Więcej informacji: www.kir.pl

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.