Kolejny meetup FinTech Poland pod szyldem stablecoins i CBDC

06.07.2023

 

Za nami kolejny meetup! Tym razem część merytoryczna była poświęcona najnowszej publikacji FinTech Poland – Stablecoiny i Pieniądz Cyfrowy Banku Centralnego (CBDC).

Raport prezentuje kluczowe wydarzenia w cyfryzacji rynku finansowego i w ekosystemie walut wirtualnych, przedstawia formalną klasyfikację aktywów cyfrowych oraz analizuje czynniki wpływające na wyrost zainteresowania pieniądzem cyfrowym i jego zastosowania. Wnioski z publikacji zaprezentował uczestnikom spotkania Adam Wdowczyk, Tech Innovation Strategy Senior Manager w Accenture. Tuż po jego wystąpieniu odbyła się dyskusja panelowa “Stablecoins & CBDC – the role of stable crypto-actives in the development of new and secure financial products to meet customer needs”. W rozmowie moderowanej przez CEO FinTech Poland – Pawła Widawskiego, wzięli udział: Adrian Kutnik, Head of New Business Development z GPW, Marcin Michna, Legal & Tax VP Europe z WOO Network, reprezentant BLIK – Michał Szymański oraz Filip Bindak z Bird&Bird.

Po części merytorycznej, tradycyjnie przeszliśmy oficjalnie do części networkingowej.

 

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.