Londyn: Wydarzenie promujące polski sektor finansowy

31.05.2023
Fintech Poland in London


20 czerwca 2023 r. w Londynie na London Stock Exchange wraz z partnerami – Ambasadą RP w Londynie, Ambasadą Brytyjską w Warszawie oraz londyńskim biurem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – organizujemy wydarzenie promujące polski sektor finansowy oraz polskich graczy z obszaru innowacji finansowych.

Chcemy zbudować solidny fundament pod długofalowe relacje pomiędzy rynkiem polskim i brytyjskim dla branży finansowej. Oba kraje mają sobie wiele do zaoferowania, a ich dobre relacje i współpraca przyniosą obopólne korzyści.

Podczas wydarzenia:

🔹Polskie podmioty rynku finansowego zaprezentują się i opowiedzą o swoich rozwiązaniach. Będą też mogły dowiedzieć się, co może być wartościowe dla rynku brytyjskiego – jakie są jego potrzeby.

🔹Powiemy również kilka słów o polskim krajobrazie branży fintech.

Kontekstem dla promocji polskich fintechów jest nasza inicjatywa – Future Finance Poland.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wiadomość: events@fintechpoland.com

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.