Map of European fintech companies

24.03.2022

Fintech Poland wraz Cashless.pl wspierają budowę Europejskiej Mapy Fintechów prowadzonej przez Komisję Europejską

Komisja Europejska w Strategii Cyfrowych Finansów (Digital Finance Strategy) z 2020 r.  zobowiązała się do ustanowienia w ścisłej współpracy z europejskimi urzędami nadzoru  nowej platformy służącej łączeniu zainteresowanych stron z sektora finansów cyfrowych i organów publicznych w całej UE.

Platforma ma składać się z trzech elementów:

1) Digital Finance Observatory poświęcone zbieraniu danych na temat wydarzeń, regulacji i ekosystemu (uruchomienie w kwietniu 2022 r.)

2) Cross-Border Testing framework (uruchomione później w 2022 r.).

3) Data Hub (w trakcie dyskusji).

Pierwszy komponent Digital Finance Observatory będzie zawierał mapę europejskich firm fintech.

Fundacja FinTech Poland jako członek European Digital Finance Association została poproszona o pomoc w dostarczeniu danych do mapy dotyczących polskich fintechów, Dlatego wspólnie z Cashless.pl zwracamy się o przekazanie krótkiej informacji o firmie, którą później udostępnimy Komisji Europejskiej. Komisja prosi jedynie o podstawowe dane, które zostaną umieszczone na interaktywnej mapie (adres docelowy to: digital-finance-platform.ec.europa.eu).

Uczestnictwo w Mapie pomoże efektywniej dotrzeć do partnerów i klientów w całej Europie.

Wypełnienie formularza nie zajmie więcej niż około 10 minut. Prosimy o uzupełnienie formularza do 4 kwietnia.

Link do formularza: https://forms.gle/C7THDNjBEAUFdNmP7

W dniu 8 kwietnia Komisja Europejska planuje uruchomienie Digital Finance Platform, w tym Mapy.

https://ec.europa.eu/info/events/finance-220408-eu-digital-finance-platform-event-launch_pl

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.