MoU pomiędzy FinTech Center Korea a FinTech Poland

29.03.2024
MoU_Korea


26 marca mieliśmy zaszczyt zorganizować Poland-Korea Seminar, wydarzenie wspierające współpracę między dwoma dynamicznymi ekosystemami fintech. Podczas tego seminarium z dumą ogłosiliśmy podpisanie Memorandum of Understanding (MoU) pomiędzy FinTech Poland i Korea Fintech Center. Świadkiem podczas ceremonii podpisania porozumienia był przewodniczący koreańskiego organu nadzoru.

Porozumienie to jest kamieniem milowym, umacniający nasze zaangażowanie we współpracę i wymianę wiedzy oraz doświadczeń. Porozumienie obejmuje różne formy współpracy, w tym wymianę wizyt, organizację wspólnych seminariów, dzielenia się informacjami na temat kwestii regulacyjnych oraz inicjatywy szkoleniowe.

W trakcie wydarzenia, zaprezentowano ogromny potencjał obu rynków, a przedstawiciele branży fintech z Korei i Polski przedstawili swoje innowacyjne rozwiązania. Było to bardzo inspirujące spotkanie!

Cieszymy się, że przed członkami naszego Ekosystemu otwierają się nowe możliwości i z niecierpliwością czekamy na owoce tego strategicznego sojuszu do napędzania innowacji, wspierania wymiany wiedzy i napędzania rozwoju branży fintech.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.