Fundacja FinTech Poland poszukuje osoby na stanowisko: Prawnik/Ekspert

Fundacja FinTech Poland poszukuje osoby na stanowisko: Prawnik/Ekspert

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów oraz dokumentacji wewnętrznej

 • Przygotowywanie projektów opinii prawnych, analiza przepisów, komentarzy i orzecznictwa

Oczekiwania wobec kandydata/kandydatki:

 • Preferowane przynajmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika w dziale prawnym lub dziale compliance instytucji finansowej lub doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej  w zakresie prawa rynku usług płatniczych oraz prawa bankowego;

 • Dobra znajomość przepisów prawa krajowego oraz EU, w tym  regulacji nadzorczych  dotyczących rynku finansowego;

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę w tym języku;

 • Rozumienie procesów biznesowych i umiejętność analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie problemów;

 • Umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra komunikatywność;

 • Dobra organizacja czasu pracy;

 • Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Oferujemy:

 • Wysokie standardy pracy

 • Otwartą i nowoczesną kulturę pracy

 • Duże możliwości rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji i realizacji własnych pomysłów

 • Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia, w przedziale 6 – 12 tys. złotych brutto

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: info@fintechpoland.com

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.