Paweł Widawski w Berlinie opowiada o Future Finance Poland

22.09.2023

Paweł Widawski, prezes FinTech Poland, wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Berlinie. Wydarzenie, wspierające polskie ambicje związane z G20, przybliżyło m.in. niemieckim odbiorcom polskie stanowisko w tej kwestii.

Prezentacja FinTech Poland, zatytułowana Future Finance Poland – a new opening for a long known financial center, pokazywała konkretne polskie osiągnięcia, sukcesy i potencjał zarówno branży innowacji finansowych, jak i całej gospodarki. Swoje prezentacje mieli również Piotr Arak, dyrektor i współtwórca Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Krzysztof Maciejewski z Blik. Na zakończenie odbyła się bardzo żywa dyskusja. Padło wiele ciekawych pytań,  dających szansę na pogłębienie zaprezentowanych zagadnień.