Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Business Development

17.04.2024

Podczas spotkania Grupy Roboczej Business Development firmy z Ekosystemu FinTech Poland mogły czerpać z doświadczeń ekspertów, którzy podjęli dyskusję na temat prowadzeniu biznesu na skalę międzynarodową. Pokazaliśmy perspektywę ekspansji i skalowania biznesu na różne rynki: UK i Stany Zjednoczone, Azja i oczywiście Europa.

 

Wyjście po za granice macierzystego rynku to wyzwanie zarówno na poziomie budowania relacji biznesowych, jak i zrozumienia dynamiki funkcjonowania firmy w nowej rzeczywistości. W czasie spotkania Grupy eksperci: Filip Jakubowski-Drzewiecki, Steve Monaghan, Karol Sadaj i Will White podzielili się doświadczeniami z sukcesów, ale również porażek, jakie napotkali w swojej karierze podczas wprowadzania biznesu na nowe rynki.

 

Pogłębiona analiza i dyskusja objęła różnice i podobieństwa w ramach omawianych rynków. Wskazano na wyzwania związane z takimi kwestiami, jak inna skala przedsięwzięć biznesowych, inne value proposition, inne pojmowanie wartości, czy etyki pracy. Eksperci omówili także możliwości, jakie daje np. wielkość rynku amerykańskiego, dynamika rozwoju i specjalizacja rynków azjatyckich, czy z jednej strony silna regulacja, ale i jednolitość rynku UE.

 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się już 20 maja 2024r. Do zobaczenia!

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.