PKO Bank Polski partnerem strategicznym Ekosystemu FinTech Poland

02.02.2023

PKO Bank Polski dołączył do społeczności FinTech Poland i wspólnie z fundacją będzie podejmował ambitne inicjatywy na rzecz rozwoju usług opartych na technologii. Celem inicjatywy jest efektywna integracja środowiska innowacji finansowych w Polsce. Pomoże w niej pogłębiona współpraca między fintechami oraz bankiem i pozostałymi członkami społeczności.

Celem ekosystemu Fintech Poland jest zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólne identyfikowanie barier i szans rozwojowych. W inicjowaniu interakcji między uczestnikami rynku pomogą wspólnie organizowane seminaria i konferencje, meet’upy oraz praca w grupach roboczych. Ekosystem FinTech Poland uruchomiony został we wrześniu 2022 roku i obecnie liczy już ponad 30 członków.

– PKO Bank Polski jest liderem krajowego sektora bankowego i dojrzałą organizacją. W naszej codziennej działalności poświęcamy wiele uwagi rozwojowi innowacji technologicznych, które usprawniają nasze procesy wewnętrzne i pomagają nam kreować większą wartość dodaną dla naszych klientów. Skala działalności banku, otwartość na innowacje i zróżnicowanie technologiczne stosowanych rozwiązań to nasze atuty, które od lat zachęcają do współpracy z nami startupy i fintechy z całego świata. Chcemy jeszcze efektywniej wykorzystać nasze mocne strony w zakresie innowacyjności, wspierając przy tym w większym stopniu rozwój krajowego środowiska fintechowego. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do społeczności FinTech Poland. – powiedział Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Obecność w naszej społeczności największego polskiego banku a jednocześnie jednego z najbardziej innowacyjnych to bardzo ważny sygnał dla całego rynku potwierdzający właściwy kierunki rozwoju Fintech Poland a przede wszystkim potrzebę kooperacji i dialogu na poziomie całego sektora cyfrowych finansów.  Jestem przekonany, że aktywne włączenie się PKO Banku Polskiego w realizowane przez Ekosystem FinTech Poland inicjatywy istotnie zwiększy szansę ich powodzenia a przez to wzmocni cały polski sektor innowacji finansowych – mówi Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.