Polecamy: Santander X wspiera polskie startupy

05.10.2023
SantanderX


FinTech Poland poleca i zaprasza do pierwszego konkursu Santander X Award w Polsce! W odpowiedzi na wyzwania, z którymi zmagają się obecnie młode firmy, Santander Bank Polska kieruje do przedsiębiorców program Santander X. To globalny ekosystem, którego celem jest promocja talentów i innowacji. Santander X pomaga startupom, scaleupom, mikroprzedsiębiorcom i MŚP w uzyskaniu niezbędnego wsparcia szkoleniowego i mentoringowego potrzebnego do rozbudowy projektów czy weryfikacji pomysłów. Program ułatwia też dostęp do zasobów, łączy ze sobą specjalistów i innowatorów z różnych branż, by tworzyć środowisko sprzyjające rozwoju przedsiębiorstw.

Dla kogo:

W konkursie mogą wziąć udział startupy które są:

 • zarejestrowane w Polsce;
 • innowacyjne: obejmują wykonalną i wiarygodną nową technologię, aplikację technologiczną, model biznesowy, model usług lub proces.

Termin:

 • rejestrację za pomocą platformy można zgłaszać do 14 października 2023 r.

Kryteria:

Startupy muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wprowadzać obecnie na rynek produkt/usługę, której roczny przychód ze sprzedaży nie przekracza 1 200 000 zł.;
 • pozyskać kapitał w wysokości od 400 000 zł do 4 000 000 zł.;
 • zatrudniać od 2 do 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nagrody:

 • nagroda pieniężna przyznana przez Fundację Oxentia w wysokości:
 • miejsce: 10 000 EUR
 • miejsce: 6 000 euro
 • miejsce: 4 000 euro
 • spersonalizowany mentoring, skoncentrowany na potrzebach każdego startupu;
 • promocję projektów przy zaangażowaniu Santander Bank Polska;
 • zaproszenie do udziału w Santander X Global Award, gdzie startupy będą rywalizować ze zwycięzcami z 11 innych krajów o możliwość otrzymania dalszych nagród finansowych i mentoringu.

Zwycięzcy lokalnej edycji konkursu otrzymają też dostęp do Santander X 100 – globalnej społeczność najlepszych startupów i scaleupów, wyróżnionych w konkursach i programach Santander X. Platforma zapewnia im m.in. dostęp do dalszego rozwoju, doradztwa, szkoleń, kapitału, klientów, talentów i akceleracji, a także możliwość wymiany doświadczeń.

Szczegóły dot. warunków uczestnictwa oraz rejestracja dostępne są na stronie.

Powodzenia!

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.