Polski fintech na London Stock Exchange

26.06.2023

Blisko 100 uczestników konferencji FinTech Poland na London Stock Exchange rozmawiało w czwartek, 20 czerwca 2023 o Future Finance Poland – inicjatywie na rzecz budowy centrum finansowego nowej generacji. Wydarzenie pozwoliło zaprezentować przedstawicieli polskiej branży fintech oraz innowacji. 

Polska może awansować do grona 30 najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie w ciągu najbliższych 4-5 lat, pod warunkiem wdrożenia konkretnych działań. Jednym z nich jest promocja polskich innowacji za granicą.

Dla polskiego fintechu geografia nabiera kluczowego znaczenia. Dlaczego? Bo nad Wisłą polski fintech już rozwija się stabilnie i jest mu bardzo dobrze. Zatem wyzwania są na szerszej mapie. Dziś, tylko 18% fintechów z naszego kraju osiąga wyższe wyniki sprzedaży na rynkach zagranicznych. Zatem czas na zmianę, na kolejny krok i przygotowanie się do ekspansji zagranicznej. Sygnały od fintechów jakie dostajemy są jasne – coraz więcej firm ma to w swoich planach. Takie inicjatywy jak dzisiejsza, mają im w tym pomóc. Spotykamy się w sercu światowych finansów i przenosimy się stąd do Polski, żeby pokazać potencjał naszego Ekosystemu i zachęcić do współpracy – podkreślał Paweł Widawski, CEO FinTech Poland podczas wydarzenia w Londynie.

Najważniejszym punktem spotkania były prezentacje rozwiązań polskich firm, a uzupełniły je dyskusje panelowe na temat budowania synergii między brytyjskimi i polskimi ekosystemami finansowymi z udziałem przedstawicieli obu rynków.

W skład polskiej delegacji, której głównym patronem był Bank PKO BP, weszły: Kontomatik, Alior Bank SA, VISIONA, Verestro, Inperly, Faktoria Sp. z o.o. Grupa Nest Bank, RiskBite Sp. z o.o. oraz BLIK. Organizatorem eventu była Fundacja FinTech Poland, a patronat nad nim objęli Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ambasada RP w Londynie oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie.

« z 3 »

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.