Polski sektor innowacji finansowych w ASEAN i na Singapore Fintech Festival

24.11.2023

Przez wiele miesięcy przygotowywaliśmy się wraz z partnerami – PKO Bankiem Polskim oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu do zaprezentowania rodzimego sektora innowacji finansowych w Azji. Idealną okazją do tego było największe na świecie branżowe wydarzenie, czyli Singapore Fintech Festival, które odbyło się w tym roku w dniach 15-17 listopada.

Aby w pełni wykorzystać obecność licznej polskiej delegacji, dzień przed konferencją, we współpracy z Global Fintech Institute oraz Singapore Business Federation zorganizowaliśmy Poland-ASEAN Fintech Forum. Podczas niezwykle udanego spotkania z partnerami i potencjalnymi kooperantami z krajów południowo wschodniej Azji zorganizowanego pod patronatem Ambasady RP w Singapurze nie tylko opowiadaliśmy o Polsce, ale przede wszystkim rozmawialiśmy z przedstawicielami lokalnego rynku. Kulminacyjnym punktem tego wydarzenia było podpisanie porozumienia o zacieśnieniu współpracy między FinTech Poland a Global FinTech Institute, międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z szeroko pojętego obszaru fintechu, upowszechniającą wiedzę i promującą kooperację w tym zakresie.

Podczas SFF 2023 dużo mówiono o tym, że rewolucja technologiczna w połączeniu ze zmianami pokoleniowymi, transformacją modelu życia i pracy oraz przetasowaniami w globalnej gospodarce otwiera takim krajom, jak Polska, leżącym dotąd poza centrami globalnej mapy gospodarczej, nowe okna możliwości. W sektorze finansów takie okno otwarło się najszerzej, gdyż za sprawą transformacji technologicznej nasze instytucje finansowe, w tym banki, weszły do elity najbardziej zaawansowanych cyfrowo w Europie i świecie.

– W ciągu ponad 30 lat udało się Polsce stworzyć niezwykle solidny, bezpieczny i nowoczesny sektor finansowy. Mamy najlepiej rozwinięty w regionie sektor kapitałowy, sektor ubezpieczeniowy. Bardzo prężnie rozwija się sektor fintechów. Warto to pokazywać, wzmacniając swój marketing i zarazem głośno mówić, że nasze ambicje sięgają znacznie dalej – podkreśla Paweł Widawski.

Jesteśmy przekonani, że udział w takich wydarzeniach jak Singapore Fintech Festival czy systematyczne spotkania z przedstawicielami rynku azjatyckiego są konieczne aby wspierać polskie firmy, polskie fintechy, a także polskie banki w umacnianiu swojej pozycji.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.