Polsko-Ukraiński meetup FinTech Poland

01.03.2024
Meetup_Ukraina


W środę, 7 lutego społeczność FinTech Poland ponownie spotkała się w warszawskiej, tętniącej życiem Rotundzie.

Tym razem meetup został zorganizowany pod szyldem polsko-ukraińskiego projektu FinTech HUB, we współpracy z Ukrainian Association of FinTech and Innovation Companies.

Około 150 uczestników (serdecznie dziękujemy!) skorzystało z okazji, aby zapoznać się ze spostrzeżeniami ekspertów branżowych i przedstawicieli ukraińskich startupów.

Po raz kolejny serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.:

 • Ruslan Kostetsky, Ukrainian Association of FinTech and Innovation Companies
 • Anatolij Rogalski CMO, monobank
 • Katerina Kovarskaya CEO, KHMARKA
 • Andrii Pazynich CEO, założyciel, SPACE IT
 • Andrii Gulyi współzałożyciel, OBJECT CONTROL LLC
 • Egor Podkolzin CEO, Only U Bank
 • Dmitry Shurkayev założyciel, MicroF1
 • Vadym Hrusha CEO, założyciel, Trustee

Ogromne podziękowanie dla Partnera Strategicznego Ekosystemu FinTech Poland – PKO Banku Polskiego, za nieocenione wsparcie w pielęgnowaniu tej wspólnej inicjatywy.

Razem torujemy drogę dla dynamicznych synergii i innowacyjnych przedsięwzięć, które przekraczają granice.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.