Porozumienie o współpracy pomiędzy UKNF, FinTech Poland i WPiA UW

04.04.2022

Prof. Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dr Paweł Widawski – Prezes oraz Piotr Brewiński – Wiceprezes zarządu Fundacji na Rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska, a także dr Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zawarli Porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego. Po stronie UKNF w spotkaniu wzięli również udział dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jacek Barszczewski – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej oraz Zbigniew Jacek Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech.

Dyrektor Generalny UKNF oraz przedstawiciele wymienionych instytucji, wykorzystując możliwość współpracy na polu edukacyjnym, postanowili połączyć siły, aby razem wystąpić z inicjatywą na rzecz propagowania wiedzy o rynku finansowym. Aktualna sytuacja międzynarodowa w szczególności wymaga zwrócenia uwagi na temat cyberbezpieczeństwa. Zagadnienie to ma związek i wpływ na wiele aspektów codziennego życia, zwłaszcza tych związanych z finansami, jednocześnie będąc także jedną z aren toczącej się walki na arenie międzynarodowej.

Podpisane porozumienie dotyczy zorganizowania cyklu konferencji naukowych popularyzujących wiedzę o rynku finansowym. Wspólne działania edukacyjne mają za zadanie podnieść wśród studentów poziom świadomości związanej z wyzwaniami nadzorczymi i regulacyjnymi dla rynku innowacji finansowych, w tym zagrożeń cyberprzestępczością. Współpraca pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UW, Fundacją FinTech Polska i UKNF zagwarantuje zaangażowanie w projekt wysokiej klasy ekspertów, co zapewni odpowiednią jakość merytoryczną wspólnych Konferencji.

Konferencje odbędą się w Warszawie, udostępnione zostaną także transmisje online na stronie internetowej wydarzenia.