Rada Ekosystemu FinTech Poland

10.06.2024

We wtorek 4 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rada Ekosystemu FinTech Poland. Podczas spotkania powitaliśmy nowych członków i podjęliśmy dyskusję na temat planów, wyzwań i szans dla naszego środowiska.

FinTech Poland zrzesza już ponad 110 podmiotów – dziękujemy za tak szerokie zaufanie. Rada Ekosystemu była okazją do podsumowania działań, takich jak stworzony przez nasze środowisko dokument „Postulaty środowiska FinTech 2024”, który został przesłany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dyskutowaliśmy także o ostatnich inicjatywach w obszarze prac regulacyjnych, pracach grup roboczych, wydarzeniach polskich i międzynarodowych skierowanych do naszego Ekosystemu oraz o najnowszych raportach, publikacjach i analizach.

Wsłuchanie się w głos środowiska FinTech jest dla nas kluczowe. Dzięki posiedzeniom Rady możemy na bieżąco monitorować potrzeby i wspólnie podejmować decyzje o planach na przyszłość. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.