Raport FinTech Poland – Centrum Finansowe Nowej Generacji.

15.09.2021

Zapraszamy do lektury raportu Centrum Finansowe Nowej Generacji. Szanse i wyzwania dla Polski, przygotowanego przez FinTech Poland wraz z Polityka Insight i Mastercard Advisors oraz przy udziale ImpactCEE i ABSL Poland.

Dokument ten stanowi analizę możliwości powstania Centrum Finansowego Nowej Generacji w Polsce, a także zestawienie najważniejszych rekomendacji niezbędnych do wykonania.

Cel, jakim jest budowa w Polsce centrum finansowego nowej generacji, nakazuje optymalizację podejścia państwa, a w szczególności regulatorów i nadzorców do technologii newralgicznych, stanowiących układ nerwowy nowoczesnego sektora finansowego i nowoczesnej gospodarki. Taką technologia jest przetwarzanie w chmurze, dlatego też działania na rzecz popularyzacji tej technologii w krajowym sektorze finansowym ale również w administracji publicznej, w tym w organie nadzoru finansowego, powinny być elementem szerszej strategii budowy centrum finansowego nowej generacji w Polsce. W tym zakresie konieczne jest dalsze optymalizowanie podejścia organu nadzoru do wdrożeń chmurowych, respektujące wytyczne europejskich organów nadzoru finansowego i wspierane przez krajowe regulacje, w tym dotyczące outsourcingu usług bankowych.

Pełną treść raportu można pobrać pod linkiem: