Relacja z Konferencji ESG in FinTech – 29.11.2022

06.12.2022
Konferencja ESG in fintech


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji “ESG in FinTech” organizowanej przez Fundację FinTech Poland, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW oraz Partnerów: PwC Polska, Microsoft, Rzecznika Finansowego.

Celem konferencji było wskazanie obszarów potencjału działalności fintechów w realizacji strategii ESG przez sektor finansowy i nie tylko. Z frekwencji (400 uczestników – stacjonarnie i online) oraz przebiegu dyskusji wynika, że ESG to coraz bardziej istotne zagadnienie nie tylko ze względu na nadchodzące regulacje, ale i dzięki zwiększeniu świadomości w zakresie naszej wspólnej odpowiedzialności za planetę i społeczeństwo.

Jak mówił jeden z naszych prelegentów, prof. Bolesław Rok, przed nami pilne wyzwania, w sytuacji gdzie czas nie jest po naszej stronie. Chodzi o innowacyjne rozwiązania, które pomogą w radykalnej zmianie sposobu działania.

Z pewnością nie jest do koniec dyskusji na temat ESG – w przyszłości przewidujemy kolejne wydarzenia i inicjatywy w tym obszarze.

Poniżej zapis transmisji konferencji oraz fotorelacja.

« z 5 »

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.