Rola empatii, entropii i eksperymentowania w zrównoważonej transformacji

26.01.2023

Zrównoważony rozwój i ESG to dwie perspektywy – ocena wpływu działalności dowolnej organizacji na świat (#zrównoważonyRozwój), oraz wpływu zmieniającego się świata na organizację (#ESG), których wypadkowa definiuje poziom dojrzałości danej instytucji (finansowej, publicznej, edukacyjnej, samorządowej czy NGO) na drodze do zrównoważonej transformacji.

Obserwacje i wnioski z mojej wieloletniej współpracy z globalnymi instytucjami finansowymi w obszarze innowacji, cyfryzacji, komunikacji i zarządzania zmianą, pozwoliły mi na sformułowanie hipotezy, że choć kluczowych czynników sukcesu jest wiele, to trzy elementy są niezbędne dla przeprowadzenia organizacji drogą zrównoważonej transformacji: empatia, entropia i eksperymentowanie.

Bazując na definicjach ze „Słownika Języka Polskiego” PWN,

 • empatia to umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby. Wymaga bardzo trudnego dla wielu z nas zostawienia ego za drzwiami, aktywnego słuchania i skupienia się na wyzwaniach, problemach oraz ambicjach i marzeniach osoby, dla której projektujemy nasze rozwiązanie, nowy produkt czy usługę;
 • eksperymentowanie to realizacja nowych pomysłów, przeprowadzanie doświadczeń (nie tylko naukowych) dla weryfikacji nowej idei. Najbardziej innowacyjny pomysł, jeśli istnieje jedynie na slajdach i business case dla potencjalnych inwestorów, jest tylko potencjalną innowacją i eksperymentowanie jest niezbędne dla przejścia od słów do czynów;
 • entropia może się wydać nieoczywista w tym zestawieniu, bo jej podstawowa definicja to miara bezładu czy chaosu. W termodynamice entropia to jedna z funkcji stanu, określająca kierunek przebiegu zjawisk związanych z przemianami i przepływem energii i w tym kontekście oceniamy m.in. wpływ zmian klimatycznych na świat, biznes czy nas samych. Natomiast w teorii informacji i w termodynamice statystycznej, entropia to miara nieokreśloności i stopnia nieuporządkowania elementów i stanów w pewnym ekosystemie i to świadome i przewidywalne zarządzanie zmianami w ekosystemie – na naszej Planecie – to tak naprawdę główny cel zrównoważonej transformacji.

Adresując powyższe elementy konieczne dla zrównoważonej transformacji, wiele organizacji staje przed następującymi dylematami:

 • Jak znaleźć, zidentyfikować „właściwe” pomysły warte eksploracji?
 • Jak zapewnić właściwe środowisko, ekosystem dla innowacji?
 • Jak ocenić, które pomysły mają największy potencjał na przyszłość?
 • Jako dokonać zakończonej sukcesem „incepcji” innowacji w organizacji, u klientów, partnerów czy całym ekosystemie, w którym funkcjonuje dana instytucja?

W mojej ocenie, wiele z tych dylematów możemy rozwiązać aplikując dość nieoczywiste w kontekście biznesowym praktyki znane z bioinżynierii i ogrodnictwa – pomysły, tak jak rośliny, można zaprojektować i umiejętnie zasiać w organizacji. To, czy się przyjmą, zależy w dużej mierze od żyzności gleby, pH, zastosowanych nawozów, jak również nawodnienia i nasłonecznienia, co w języku organizacji oznacza kompetencje, umiejętności, postawy i doświadczenie pracowników, czyli kulturę organizacji. Ocena, które pomysły mają największy potencjał do wzrostu i zapewnienia dobrych plonów w przyszłości, wymaga dania im czasu na zakiełkowanie i przyjęcie się nowych rozwiązań w organizacji, oraz zapewnienia troskliwej opieki na wczesnych etapach wzrostu oraz miejsca na popełnianie błędów i wyciąganie z nich wniosków na przyszłość.

„Incepcja”, rodem z filmu Christophera Nolana z 2010 roku, pozostaje na razie w sferze science-fiction, niemniej jednak zachęcam serdecznie do dialogu o pomysłach na zrównoważoną transformację, które chcecie zaszczepić w swojej organizacji.

*Microsoft przygotował eBook, który pomoże we wdrożeniu zrównoważonego rozwoju na poziomie strukturalnym, jednocześnie poprawiając wydajność, obniżając koszty i przyspieszając rozwój organizacji. E-book znajdziesz [tu].

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.