Ruszamy z 3.edycją “How to do fintech in Poland”

01.03.2024


Rozpoczynamy pracę, nad trzecią już edycją naszego raportu “How to do fintech in Poland”. Publikacja ta cieszy się ogromnym zainteresowani osób z całego świata. Ubiegłoroczny raport tylko za pośrednictwem naszej www został pobrany niemal 3 tysiące razy! Korzystają z niego zarówno polscy studenci, jak i analitycy nie tylko z kraju ale przede wszystkim ze wszystkich zakątków świata: od Azji przez Europę po obie Ameryki.

Raport, przygotowywany w języku angielskim, przedstawia kapitał gospodarczy i ludzki kraju, dojrzałość i innowacyjność sektora finansowego, ramy regulacyjne oraz przewagi konkurencyjne Polski. Jest to pierwsza tego typu publikacja skierowana do zagranicznych odbiorców, prezentująca Polskę jako przyjazną lokalizację do prowadzenia i rozwoju projektów z obszaru innowacji finansowych. Z drugiej strony, dokument promuje polskie fintechy i firmy technologiczne.

Zapraszamy zainteresowanych współudziałem w tegorocznej edycji. Premierę planujemy na czerwiec 2024 r.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.