SuperVision FinTech Talks

30.11.2020

W dniu 18 listopada został nagrany drugi webinar z cyklu SuperVision FinTech Talks, który następnie w dniu 30 listopada został opublikowany na stronie www.supervisiontalks.pl, webinar był poświęcony zagadnieniu otwartej bankowości. Tematem przewodnim webinaru była wizja strategiczna i bieżące zagadnienia regulacyjne chmury obliczeniowej. Na dzień sporządzenia sprawozdania Webinar obejrzało 163 osoby. Liczba ta stale rośnie, ponieważ webinary są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tematem fintech i innowacji.

Do debaty w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali znani eksperci związani z sektorem fintech  – Zbigniew Jacek Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, UKNF, Sławomir Flis – Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii, UKNF, Justyna Orlowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, GovTech Polska, prof. UEK Jan Byrski, PhD hab. Byrski – Partner, Traple Konarski Podrecki & Partners, Michał Jaworski – Członek Zarządu, Microsoft, Marcin Dzienniak – Dyrektor Formacji Cloud Center of Excellence, PKO Bank Polski, Michał Kaczorowski – Senior Legal Counsel, Google Poland. Rolę moderatora objął Piotr Brewiński – Wiceprezes Zarządu Fundacji FinTech Poland.

W ramach dyskusji zostały przeanalizowane konsekwencje wydania komunikatu UKNF w obszarze stosowania środowiska chmury obliczeniowej przez podmioty nadzorowane. W tym zakresie eksperci UKNF wypowiadali się w kontekście zwiększonego zainteresowania podmiotów nadzorowanych środowiskami chmurowymi. Poruszony został również temat zidentyfikowanych celów jakie stawia sobie nadzór w związku z wydanym stanowiskiem, w tym z punktu widzenia departamentu innowacji finansowych fintech. Eksperci UKNF omówili również kluczowe aspekty umożliwiające rozróżnienie poszczególnych rodzajów środowiska chmurowego. Przedstawiciele dostawców usług chmurowych omówili jak zmiana związana z opublikowanym komunikatem wpłynęła na liczbę projektów które są realizowane na rynku oraz jak kształtuje się ich podejście do migracji na tego typu środowisku. Omówiono również jakich wartości poszukują klienci dostawców usług chmurowych i z jakimi wyzwaniami mierzą się w razie migracji.

Zdaniem Michała Jaworskiego Członka Zarządu Microsoft Sp. z o.o., komunikat był bardzo starannie przygotowany ze strony UKNF. “Komunikat ze stycznia tego roku został przygotowany w bardzo szerokim procesie konsultacji. Dzięki temu, podmioty nadzorowane mogły otrzymać zasady, w ramach których rozpoczęły przenoszenie się do chmury” – podsumowuje Michał Jaworski. Z tą opinią zgadza się również Michał Kaczorowski – Senior Legal Counsel w Google. “Projekty przejścia w środowisko chmury były przygotowywane przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe już wcześniej. W momencie opublikowania komunikatu, projekty te faktycznie weszły w fazę realizacji. Uważam, że był to bardzo dobry sygnał, który regulator wysłał do rynku” – dodaje Michał Kaczorowski