SuperVision FinTech Talks

11.02.2021

Zapraszamy na trzeci webinar z cyklu SuperVision FinTech Talks, który jest dostępny od 11 lutego na stronie www.supervisiontalks.pl, webinar był poświęcony zagadnieniu rynku kryptoaktywów. 

Do debaty w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali znani eksperci związani z sektorem fintech  Sławomir Flis – Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Jan Ziomek – Kierownik Zespołu Rozwoju Innowacji. Departament Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, adw. Krzysztof Wojdyło – Partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, dr Marek Dietl – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, adw. Marcin Zarakowski – Legal Counsel w Lisk Foundation. Rolę moderatora objął Michał Sas – Ekspert w Fundacji FinTech Poland.

W ramach dyskusji zostały przeanalizowane konsekwencje wydania stanowiska UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami oraz ostrzeżenia dla inwestorów wydanego w styczniu 2021 r. Jak wskazywali eksperci UKNF ich celem było przypomnienie użytkownikom, że w zakresie rynku kryptoaktywów istnieją bardzo ograniczone mechanizmy zabezpieczające inwestorów przed utratą środków, w konsekwencji inwestorzy są narażeni na liczne zagrożenia. Eksperci z rynku dokonali oceny wydanego stanowiska oraz konsekwencji jakie za sobą niesie. Poruszony został również temat GPW Private Market, która wykorzystuje technologię Blockchain, a Prezes Zarządu GPW wskazał z jakimi wyzwaniami regulacyjnymi spotkało się GPW w związku z uruchomieniem GPW Private Market. Eksperci UKNF wraz z ekspertami z rynku omówili rodzaje klasyfikowanych kryptoaktywów oraz potrzebę uregulowania kolejnych rodzajów kryptoaktywów. 

Zdaniem adw. Krzysztofa Wojdyło stanowisko wydane przez UKNF było potrzebne, jak wskazał “uważam zdecydowanie, że to bardzo pozytywny ruch ze strony Komisji. Rynek wyraźnie tego stanowiska oczekiwał. Jednocześnie życzyłbym sobie, aby Komisja nie poprzestała na jednym dokumencie i starała się zajmować stanowiska w sprawie innych zjawisk na rynku kryptowalut lub uszczegółowienia wątków, które już istnieją”. Zdaniem przedstawicieli KNF, najpilniejszej regulacji wymagają kryptoaktywa walutowe, m.in. bitcoiny. Jednak jak zauważa ekspert, adw. Marcin Zarakowski, Legal Counsel w Lisk Foundation,  cała sytuacja, ma także drugą stronę. “Niesprzyjający klimat regulacyjny i brak jasnych wytycznych, wpłynął na zaprzepaszczenie potencjału sektora blockchain i krypto w Polsce – który był spory. Na tym etapie, rynek oczekuje jasności i klarowności, a więc także propozycji w zakresie regulacji kryptowalut”.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.