News

26.01.2023
Joanna Molik, Microsoft

Rola empatii, entropii i eksperymentowania w zrównoważonej transformacji

Zrównoważony rozwój i ESG to dwie perspektywy – ocena wpływu działalności dowolnej organizacji na świat (#zrównoważonyRozwój), oraz wpływu zmieniającego się świata na organizację (#ESG), których wypadkowa definiuje poziom dojrzałości danej instytucji (finansowej, publicznej, edukacyjnej, samorządowej czy NGO) na drodze do zrównoważonej transformacji. Obserwacje i wnioski z mojej wieloletniej współpracy z globalnymi instytucjami finansowymi w obszarze […]

READ MORE
12.01.2023
Grupa robocza ds. standardu DORA

Grupa robocza ds. standardu DORA

Przy mocnym merytorycznym wsparciu kancelarii Rymarz Zdort oraz Traple Konarski Podrecki & Partners, a także partnera technologicznego – Accenture, rozpoczęła pracę grupa robocza ds. opracowania standardu wdrożenia Rozporządzenia DORA. Rozmawiamy, by przygotować zbiór rekomendacji dla rynku, które pozwolą na sprawne dostosowanie się do Rozporządzenia DORA. Na pierwszy ogień podjęliśmy się tematu umowy pomiędzy podmiotem finansowym […]

READ MORE
19.12.2022
Ziemowit Bagłajewski, zastępca Rzecznika Finansowego

Rola Rzecznika Finansowego w systemie zrównoważonych finansów

Zmiany klimatyczne są bez wątpienia jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnego świata. Działania na rzecz przeciwdziałaniu im i minimalizacji ich negatywnych skutków stają się wspólnym obowiązkiem rządów, biznesu i obywateli. Rzecznik Finansowy z zadowoleniem dostrzega zaangażowanie instytucji finansowych we wspieranie zrównoważonego rozwoju – np. poprzez emitowanie zielonych obligacji czy zmianę profilu inwestycyjnego. Cieszy również, że […]

READ MORE