News

22.09.2023
Berlin_2023

Paweł Widawski w Berlinie opowiada o Future Finance Poland

Paweł Widawski, prezes FinTech Poland, wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Berlinie. Wydarzenie, wspierające polskie ambicje związane z G20, przybliżyło m.in. niemieckim odbiorcom polskie stanowisko w tej kwestii. Prezentacja FinTech Poland, zatytułowana Future Finance Poland – a new opening for a long known financial center, pokazywała konkretne polskie osiągnięcia, sukcesy […]

READ MORE
Mediolan_2023

Spotkanie z przedstawicielami biznesu w Mediolanie

W 14 września w Mediolanie Piotr Brewiński, wiceprezes FinTech Poland, spotkał się z licznie zgromadzonymi przedstawicielami branży finansowej z włoskiej Lombardii. Wydarzenie “Włochy-Polska: sojusz gospodarczy wykraczający poza Europę” było szansą do zaprezentowania polskiego krajobrazu innowacji finansowych oraz wskazania mocnych stron Polski, jako centrum finansowego. Organizatorami spotkania byli: Konsulat Generalny RP w Mediolanie, Assolombarda i Promos […]

READ MORE
20.09.2023
FFP_rekrutacja_PM

Szukamy project managera do Future Finance Poland

Future Finance Poland to inicjatywa uczestników rynku realizowana we współpracy z sektorem publicznym, która ma na celu wypracowanie mechanizmów koordynacji i współpracy wspierających rozwój polskiego centrum finansowego w obszarach regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Inicjatywa obejmuje promocję polskiego centrum finansowego za granicą, jak również wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów z rynku finansowego. Wszystkie te działania mają […]

READ MORE