Ładowanie Wydarzenia

Spotkanie: „Wymagania DORA w zakresie zarządzania tożsamością i kontroli dostępu – interpretacja i realizacja w praktyce”

18 lipca@11:00-12:00

Agenda:

 1. Przedstawienie i omówienie wymagań DORA w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem
 2. Wprowadzenie do zarządzania tożsamością i dostępem – kategorie rozwiązań potencjalnie do wykorzystania dla spełnienia wymagań
 3. DORA Interpretacja i mapowanie wymagań DORA w obszarze zarządzania tożsamością i dostępem.
 4. Spełnianie wymagań w praktyce – możliwe rozwiązania techniczno-organizacyjne, czy jest możliwa realizacja bez narzędzi i w jakich przypadkach, metodyka oceny zasadności, stosowanie zasady proporcjonalności
 5. Komentarze, dyskusja, Q&A.

Spotkanie: „Wymagania DORA w zakresie zarządzania tożsamością i kontroli dostępu – interpretacja i realizacja w praktyce”

1 Going
49 remaining, Last day to RSVP
RSVP Here

Udostępnij to wydarzenie

3960
DD
Dni
HH
Godzin
MM
Minut
SS
Sekund

Szczegóły

Data:
18 lipca
Godzina:
11:00-12:00
Koszt:
Free

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.