Za nami 4. FinTech Poland Meetup

24.04.2023


29 marca 2023 r. w Warszawie odbył się kolejny FinTech Poland Meetup. To już 4 event z serii cyklicznych spotkań networkingowo-konferencyjnych, mających na celu integrację branży innowacji finansowych i wymianę doświadczeń. Tym razem motywem przewodnim wydarzenia było pokazanie możliwości, jakie daje kooperacja dużych firm ze środowiskiem innowatorów. Znaczną część spotkania poświęcono na opowiedzenie o optymalnych wzorcach współpracy, a także wskazano najlepsze przykłady dotychczas zrealizowanych pomysłów.

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez  Pawła Widawskiego, CEO FinTech Poland, wzięli udział: 

– Kamila Wincenciak – Head of Innovation and Fintech Department, Alior Bank SA

– Anna Kościuczuk – Innovation Expert, PZU Innovation Lab

– Piotr Szczepanik – Enterprise Channel Manager, Microsoft

– Jędrzej Małolepszy – Founder, BillTech

Meetup był również doskonałą okazją na podsumowania już 5. edycji programu akceleracyjnego Alior Banku – RBL_START. Podczas spotkania nagrodzono zwycięzców programu. Pierwszy, to szwedzki Dreams Technology umożliwiający tworzenie celów oszczędnościowych w oparciu o behawiorystykę i psychologię. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu określone plany mogą stać się angażujące emocjonalnie, a w konsekwencji łatwiejsze do zrealizowania. Doceniono również firmę Cashbene, która łączy płatności internetowe z uproszczonym procesem zakupowym, wzbogaconym o  system cashbackowy. W efekcie, konsument dokonując zakupu w sklepie internetowym, otrzymuje zwrot części środków na konto.

Partnerami meetupu byli: Alior Bank oraz partnerzy strategiczni FinTech Poland Ecosystem – PKO Bank Polski, Mastercard i Blik.

FinTech Poland Ecosystem to inicjatywa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólne identyfikowanie barier i szans rozwojowych. Interakcje między uczestnikami rynku gwarantować będą wspólnie organizowane konferencje, meet’upy i wspólna praca w grupach roboczych.

 

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.