Zorganizowaliśmy spotkanie z Mairead McGuinness, komisarz UE

29.06.2023
Spotkanie polskich fintechów z Komisarz McGuiness


Za nami bardzo ważne i mocne merytorycznie spotkanie z bardzo wyjątkowym gościem – Mairead McGuinness, komisarz UE ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych.

Fintechy z Ekosystemu FinTech Poland miały możliwość porozmawiać na temat wyzwań, z którymi mierzą się na co dzień, ale także szans na rozwój na zmieniającym się dynamicznie rynku.

Startupy z UE radzą sobie dobrze, ale nie zwiększają skali działalności, a bardzo chcielibyśmy myśleć, że my również możemy się tak skalować, jak na przykład podmioty z USA – powiedziała Pani Komisarz otwierając dyskusję.

Mamy nadzieję, że spotkania takie jak to, będą krokiem w stronę konkretnych rozwiązań pomagających fintechom na realizację ambitnych planów biznesowych.

Komisarz Mairead McGuinness podczas dwudniowej wizyty w Polsce spotkała się też m.in. z Minister Finansów, Komisją Finansów Publicznych oraz Komisją ds. UE Sejmu RP. Wzięła także udział w konferencji w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.