Raport „DeFi – zrozumieć zdecentralizowane finanse”

Czytaj więcej

Raport „Chmura obliczeniowa i jej rola w budowie centrum finansowego nowej generacji w Polsce – wyzwania strategiczne i regulacyjne”

Czytaj więcej

Raport „Centrum Finansowe Nowej Generacji. Szanse i wyzwania dla Polski”

Czytaj więcej

Raport: Sztuczna Inteligencja. Dobre praktyki, aspekty prawne, zastosowanie w sektorze finansowym.

Czytaj więcej

Raport „RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa”

Czytaj więcej

Raport „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju”

Czytaj więcej