Strategia DLT dla firm – warsztat strategiczny dla kadry zarządzającej

Dedykowane warsztaty strategiczne,  jako pierwszy etap budowy strategii blockchain/DLT dla firm, wprowadzające w tematykę transformacji cyfrowej, technologii blockchain/DLT oraz jej uwarunkowań regulacyjno-prawnych. Warsztaty pozwolą także zidentyfikować potrzeby biznesu odnośnie blockchain/DLT. Jedna z sesji warsztatowych dedykowana będzie opracowaniu przykładowego zastosowania tej technologii w firmie.

Połączenie strategicznej sesji warsztatowej, pracy nad przykładowym zastosowaniem technologii blockchain w firmy  oraz testowe wdrożenie wypracowanych koncepcji dla jej możliwie pełny i bliski obraz.

Etap 1: Edukacja

Technologia: Blockchain/DLT (4h)

Agenda

  • znaczenie, potencjał, typy; co to jest blockchain i dlaczego firmy się nim interesują; transformacyjna rola; klasyfikacja rejestrów
  • strategie, trendy i zastosowania, przykłady konkretnych, potwierdzonych koncepcji (PoC): przegląd najważniejszych inicjatyw eksploracyjnych; potencjalne zastosowania w danym sektorze; ważne wdrożenia
  • pieniądz elektroniczny, cyfrowe waluty, kryptowaluty – sytuacja, trendy, ewolucja systemów monetarnych, prawne aspekty wirtualnych walut: typologia elektronicznych środków płatniczych; podstawy bitcoin; platforma Ethereum
  • cyfrowe prawo – inteligentne kontrakty: automatyzacja zależności prawnych w finansach (smart contracts) jako źródło oszczędności; najważniejsze inicjatywy eksploracyjne
  • biznes oparty o tokeny: monetyzacja protokołów;  token jako kluczowa innowacja algorytmu bitcoina; zarządzanie tytułami własności poprzez emisję tokenów

Etap 2: Use-case study

Opracowanie przykładowego zastosowania blockchain/DLT w firmie

Aspekt praktyczny (4h)

Agenda

  • analiza obecnych procesów biznesowych i zdefiniowanie potencjalnych obszarów (Firma/Fundacja)
  • wymogi strategiczne, biznesowe oraz inne oczekiwania względem rozwiązania (Firma)
  • analiza istniejącego rozwiązania – znajdowanie pain-points (Firma – Fundacja)
  • substytucja dotychczasowego procesu przez DLT – potencjalne korzyści (Fundacja)
  • Proof of Concept, demo (Fundacja)

Wyniki prac warsztatowych nad przykładowym zastosowaniem jako podstawa do stworzenia dokumentu typu “white paper”

Etap 3: Raport

Synteza danych

Na podstawie informacji z sesji warsztatowych oraz badań drugiego stopnia (dostępne dane rynkowe), fundacja przygotuje podsumowujący raport analityczny, który stanowić będzie dokument referencyjny do prac nad strategią.

Raport zaprezentuje transformacyjne znaczenie technologii blockchain/DLT, jej zastosowania w bankowości oraz zarekomenduje firmie cele strategiczne oraz działania taktyczne  w zakresie blockchain/DLT.