Prowadzimy dialog, oraz współpracujemy z ośrodkami akademickimi skupionymi na wschodzących technologiach obliczeniowych oraz innowacjach transferu wartości. Dzięki wymianie doświadczeń z uznanymi ośrodkami zagranicznymi FinTech Poland tworzy możliwości do rozwoju przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki cyfrowej i kreowania w Polsce centrum finansowego nowej generacji.

Zapraszamy ośrodki naukowe oraz indywidualnych naukowców do włączenia się w dialog wokół technologii transferu wartości online, oraz innowacji finansowych.