Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych

17.10.2022