Aktualności i doniesienia

Co nowego?

Co robimy?

O Fundacji

Tworzymy profesjonalną sieć, która łączy start-upy i przedsiębiorców FinTech ze światowymi ekspertami, organizacjami i instytucjami państwowymi w celu współpracy nad rozwojem i promocją sektora FinTech w Polsce.

Naszym celem jest promowanie platformy dialogu, w ramach której prezentujemy i współtworzymy analizy, raporty i wydarzenia promujące budowę centrum finansowego nowej generacji w Polsce.

Kim jesteśmy?

Zespół FinTech Poland to prawnicy, ekonomiści, i ludzie technologii. Łączymy kompetencje strategiczne i regulacyjne. Posiadamy wiele lat doświadczenia w finansach i bankowości elektronicznej, a także w zakresie prawa i legislacji nowych technologii.

Wierzymy, że budowany przez nas ekosystem współpracy uznanych instytucji finansowych i start-upów, wspierany przez postępowe, ale bezpieczne regulacje prawne, otwarty i racjonalny nadzór finansowy, rozwiniętą kulturę innowacji oraz dostęp do kapitału wysokiego ryzyka, jest warunkiem koniecznym sukcesu na tym polu.

Poznajmy się!
Co robimy?
Korzyści wynikające z bycia częścią naszego ekosystemu

Nasza misja!

INNOWACJE
INNOWACJE

Wspieranie innowacji finansowych i transakcyjnych poprzez działalność badawczą, edukacyjną oraz prowadzenie aktywnego dialogu z rynkiem. Współtworzenie nowych standardów, wspieranie nowoczesnych regulacji oraz przyjaznego prawa dla swobodnego rozwoju innowacji związanych z transferem wartości.

BADANIA
BADANIA

Eksploracja innowacji finansowych i wschodzących technologii transferu wartości. Wielostronne analizy potencjału technologii, badania nad nowymi zjawiskami rynkowymi oraz raporty strategiczne kształtujące rynek.

EDUKACJA
EDUKACJA

Prowadzimy inicjatywy edukacyjne dla kadry zarządzającej w zakresie technologii transakcyjnych, innowacji finansowych oraz podstaw kryptoekonomii. Uczestniczymy w grupach roboczych na rzecz technologii transferu wartości, stanowiąc źródło strategicznych insightów rynkowych oraz technologicznych.

SPOŁECZNOŚĆ
SPOŁECZNOŚĆ

Ekosystem innowacji to przede wszystkim żywa społeczność wokół technologii finansowych i transakcyjnych. Skupiamy start-upy fintech oraz inwestujemy w społeczność polskich programistów zainteresowanych technologiami transakcyjnymi.

Na bieżąco

Wydarzenia

Współpraca

Partnerzy

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy