We help our members and partners collaborate and interact with our whole ecosystem

As a member or partner of FinTech Poland you have access to the network, research, events and the latest insights.

Zalety Ekosystemu

VISIBILITY AND BRANDING

Be part of the community and position your company as part of vibrant fintech ecosystem. Your participation in our network will be announced on our social media and newsletter. From the moment you join our community, your logo will be displayed on our website.

1

MEETINGS AND NETWORKING

Each meeting is a great opportunity to connect with other members and partners of our network but also decision makers from public and private sector, academics, experts and investors.

2

REGULATORY DIALOGUE

We are engaged in dialogue with regulators and supervisors, we also participate in the law-making process acting for the development of financial innovation and the entire digital financial sector in Poland.

3

REGULATORY UPDATE

If you are a fintech, your business is highly dependent on changes in financial sector legislation. FinTech Poland periodically issues a newsletter to keep you up to date. The scope of our newsletter covers changes at national, EU and international levels.

4

TRAINING

We invite our members and partners to participate in training courses on regulations, new trends in the fintech sector and the future of finance. We also support the educational activities of our members, regulators and universities. We believe that education is the foundation for the development of a modern and safe financial sector.

5

WORKING GROUPS

Our members also participate in the work of the European Digital Finance Association working groups, where they influence the shape of EDFA regulatory positions for European institutions and build relationships with colleagues from other countries.

6

ACCESS TO KNOWLEDGE BASE

FinTech Poland has broad access to knowledge on all aspects of the digital finance sector in Poland and abroad thanks to the own knowledge and experience of our partners and experts. We work with leading consulting companies, law firms and other service providers.

7

INTERNATIONAL ENVIRONMENT

We are a founding member of the European Digital Finance Association. It is an independent organization associating over a dozen national European fintech associations, several thousand members and technology companies. EDFA members are start-ups, financial institutions, investors and companies providing professional services.

8

Join Fintech Poland

  *FIELDS ARE REQUIRED


  Strategic Ecosystem Partners

  Ecosystem Partners

   Gabriela Kocurek

   Specjalizacje

   Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

   Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


   Doświadczenie

   Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

   • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
   • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
   • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
   • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
   • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
   • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


   Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

   Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

   Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

   Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.