event

Fintech Poland Meetup

Theme: OPEN BANKING

when?
12.09.2023
where?
PKO ROTUNDA,
Marszałkowska 100/102, wARSAW
Thanks for joining us!

About

We invite you to participate in FinTech Poland Meetup, our networking event format for the digital finance sector in Poland.

❓ [WHAT TO EXPECT].
➔ relaxed atmosphere conducive to networking
➔ content part about OPEN BANKING

🧑 [WHO TO EXPECT].
Folks from the entire digital finance ecosystem: fintechs, technology providers, banks, VC funds, gov and more!

Agenda

18:00 - 18:30
Registration & Networking
18:30-18:40
Future Finance Poland - specjalizacje polskiego centrum finansowego nowej generacji
Speakers
Paweł Widawski
CEO, FinTech Poland
Piotr Brewiński
Vice-President, FinTech Poland
18:40 - 19:00
Adopcja rozwiązań opartych o open banking - Polska vs Europa
Speakers
Kamil Szymański
Senior Business Development Manager Poland and CEE, TINK
Paweł Widawski
President, FinTech Poland
19:00 - 19:10
Krok w kierunku Open Finance - w oczekiwaniu na PSD3
Speakers
Jan Ziomek
Partner, Kochański & Partners
19:10-19:50
Ocean możliwości open bankingu - kurs na rozwój nowych produktów i budowanie przewagi konkurencyjnej
Speakers
Piotr Brewiński
Vice-President, FinTech Poland
Kamil Szymański
Senior Business Development Manager Poland and CEE, TINK
Michał Łukasik
CEO, Kontomatik
Wojciech Pantkowski
Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa
19:50-23:00
Music & Networking

FinTech Poland Ecosystem Strategic Partners

Meetup Partner

Photo gallery

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.