event online

Szkolenia dotyczące branży fintech dla Ambasad RP oraz ZBH Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

O szkoleniu

W latach 2020-2022 liczba fintechów w Polsce wzrosła o 32 proc., a wartość całego sektora szacowana jest na ponad 1,2 mld euro.

Tylko w 2022 roku wartość inwestycji Ventures Capital w Polsce wynosiła 775 mln euro, co stanowi wzrost o 2114 proc. względem 2018 roku.

Branża innowacji finansowych made in Poland rozwija się w kraju, ale coraz odważniej poszukuje szans na rynkach zagranicznych. Z drugiej strony zagraniczne fintechy, budują w Polsce swoje centra kompetencji.

W związku z tym, Fundacja FinTech Poland zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym sektora fintech.

Premiera "How to do fintech in Poland"
5 min
Wprowadzenie

Paweł Widawski, Prezes FinTech Poland

20 min
How to do fintech in Poland: najważniejsze zagadnienia pod kątem inwestycji w Polsce

Paweł Widawski, Prezes FinTech Poland & Piotr Brewiński, Wiceprezes FinTech Poland/Zuzanna Krauzowicz, Prawniczka FinTech Poland

15 min
Mapa polskiego fintechu

Paweł Widawski, Prezes FinTech Poland

65 min
Fintech w praktyce: prezentacje firm

Zonda | IT Card | TMS Oanda | Transactionlink | Kontomatik | BLIK | Ari10 | Alior Bank (Akcelerator) | Let’s fintech PKO BP

10 min
Sesja Q&A

Rejestracja

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.