REPORT: ARTIFICIAL INTELLIGENCE. GOOD PRACTICES, LEGAL ASPECTS, APPLICATION IN THE FINANCIAL SECTOR.

Artificial intelligence (AI) may be one of the driving forces behind the Polish economy. For this to happen, however, we must be properly prepared for it now. Effective implementation of artificial intelligence is a challenge not only for entrepreneurs, but also for the widely understood state. A challenge not only of a strategic, technical or business nature, but also ethical and legal. AI solutions must be created carefully, responsibly and taking into account ethical principles both at the level of the legal framework and processes in every organization using this technology.

 

Therefore, in our next report, prepared jointly by Impact, FinTech Poland, Accenture, Bird & Bird and the Center for Regulation of Financial Services and Technology of the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, we paid special attention to ethics in AI. We also reviewed national strategies in the field of AI so that the strategy finally implemented by Poland turned out to be effective. Entering the era of artificial intelligence must be an act not only conscious for all parties involved, but also a systemic one, because it is embedded with the appropriate state strategy.

 

We devoted a significant part of the report to the financial sector as the one with enormous potential for the implementation of artificial intelligence. Polish financial institutions, thanks to their technological advancement and the potential to use the enormous amounts of data at their disposal, may constitute a critical part of the Polish artificial intelligence sector. At the same time, financial institutions have a special responsibility due to the scope of the data they have and process and their role as an institution of public trust.

 

The last chapter deals entirely with legal issues. They are an emanation of the state’s strategy which, through regulatory policy, can stimulate the development of specific technologies and solutions and create institutional solutions supporting positive economic processes.

This report is to constitute our joint contribution to the discussion on the strategic importance of artificial intelligence for the Polish economy, including the financial innovation sector, and the role of the state in this area.

Related projects

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.