RAPORT: SZTUCZNA INTELIGENCJA. DOBRE PRAKTYKI, ASPEKTY PRAWNE, ZASTOSOWANIE W SEKTORZE FINANSOWYM.

Sztuczna inteligencja (AI) może stanowić jeden z motorów napędzających polską gospodarkę. Aby tak się jednak stało, musimy być do tego odpowiednio przygotowani już teraz. Efektywne wdrożenie sztucznej inteligencji to wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla szeroko rozumianego państwa. Wyzwanie nie tylko o charakterze strategicznym, technicznym czy biznesowym, ale także etycznym oraz prawnym. Rozwiązania AI muszą być tworzone bowiem z odpowiednią rozwagą, odpowiedzialnie i z uwzględnieniem zasad etycznych zarówno na poziomie ram prawnych, jak i procesów w każdej organizacji wykorzystujących tę technologię. 

 

Dlatego też w naszym kolejnym raporcie przygotowany wspólnie przez Impact, FinTech Poland, Accenture, Bird&Bird oraz Centrum Regulacji Usługi i Technologii Finansowych WPiA UW szczególną uwagę poświęciliśmy etyce w AI. Dokonaliśmy także przeglądu narodowych strategii w zakresie AI tak, aby finalnie wdrażana przez Polskę strategia okazała się skuteczna. Wkroczenie w erę sztucznej inteligencji musi być bowiem aktem nie tylko świadomym dla wszystkich zaangażowanych stron, ale też systemowym, bo obudowanym odpowiednią strategią państwa. 

 

Istotną część raportu poświęciliśmy sektorowi finansowemu, jako temu, w którym tkwi olbrzymi potencjał wdrożenia sztucznej inteligencji. Polskie instytucje finansowe dzięki swojemu zaawansowaniu technologicznemu oraz potencjałowi wykorzystania olbrzymich ilości danych, którymi dysponują, mogą stanowić newralgiczną część polskiego sektora sztucznej inteligencji. Na instytucjach finansowych spoczywa jednocześnie szczególna odpowiedzialność z uwagi na zakres danych, którymi dysponują i które przetwarzają oraz ich rolę jako instytucji zaufania publicznego. Ostatni rozdział odnosi się w całości zagadnieniom prawnym. Stanowią one bowiem emanacje strategii państwa, które poprzez politykę regulacyjną może stymulować rozwój określonych technologii i rozwiązań oraz tworzyć rozwiązania instytucjonalne wspierające pozytywne procesy gospodarcze. Raportu ten ma stanowić nasz wspólny wkład w dyskusję na temat strategicznego znaczenia sztucznej inteligencji dla polskiej gospodarki, w tym sektora innowacji finansowej oraz roli państwa w tym obszarze.

Related projects