Otwórz się na sukces poza Europą – FinTech Poland na PAIH Forum Biznesu

10.10.2022

W środę, 5 października odbyło się PAIH Forum Biznesu 2022. Na PGE Narodowym w Warszawie zgromadziło się niemal cztery tysiące przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w rozmowach ze specjalistami i panelach tematycznych poświęconych ekspansji zagranicznej. Jednym z tematów był rozwój polskich fintechów na świecie.

W rozmowie moderowanej przez Prezesa FinTech Poland – Pawła Widawskiego wzięli udział szefowie Zagranicznych Biur Handlowych z Lagos – Justyna Sitarska,  z Singapuru – Magdalena Smolak oraz Paulo Szeptycki z SaoPaulo. O swoich doświadczeniach we wchodzeniu na zagraniczne rynki opowiadali przedstawiciele Verestro – Emilia Słomska i BLIK – Piotr Pietrzak. Trawająca niemal godzinę dyskusja była nie tylko merytoryczna ale i inspirująca. Wniosek jest jeden: warto spróbować sił na poza europejskich rynkach. Warto jednak dobrze się przygotować do ekspansji.

Na szczęście w tym procesie przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie i mogą skorzystać ze wsparcia FinTech Poland, jak i doświadczeń i relacji całej sieci Zagranicznych Biur Handlowych PAIH. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, koniecznie skontaktujcie się z nami.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.