Podejmujemy szereg inicjatyw w obszarach regulacyjnych, badawczych, analitycznych i infrastrukturalnych dedykowanych konkretnym obszarom innowacji finansowych

  Nasze inicjatywy

  Raporty

  Naszą kluczową kompetencją jest działalność badawcza i analityczna.

  ZOBACZ RAPORTY

  Piaskownice

  Naszą specjalizacją są piaskownice regulacyjne. Projektujemy, wdrażamy i pomagamy je uruchomić.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  SuperVision FinTech Talks

  Forum dialogu organu nadzoru z uczestnikami rynku.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Wydarzenia

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Future Finance Poland

  Promujemy ideę budowy międzynarodowego centrum finansowego w Polsce.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Szkolenia

  Sprawdź naszą agendę szkoleń na rok 2022.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  Raporty

  Jesteśmy think tankiem, dlatego działalność badawcza i analityczna jest naszą kluczową kompetencją. Od 2016 roku opublikowaliśmy szereg opracowań i raportów, dzięki którym udało się zidentyfikować bariery rozwoju sektora fintech oraz pogłębić wiedzę o nowych zjawiskach i technologiach finansowych.

  Testowanie innowacji

  Aktywnie angażujemy się w działania akceleracyjne, w tym testowanie innowacji. Jedną z naszych specjalizacji są piaskownice regulacyjne. Projektujemy, wdrażamy i pomagamy je uruchomić.

  BIK HUB

  Program BIK HUB to piaskownica technologiczna dla przedsiębiorców z różnych sektorów i segmentów rynku, start-upów, fintechów. Program BIK HUB, którego głównym elementem jest piaskownica technologiczna, to przestrzeń badawcza do profesjonalnej weryfikacji rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Pierwszą inicjatywą w ramach programu BIK HUB jest pilotaż BIK Open API, platformy integrującej dane z wielu źródeł. To łatwy dostęp do szerokiej gamy informacji na podstawie geolokalizacji. To także dostęp do zintegrowanych danych różnych podmiotów działających w obszarze nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, badań konsumenckich, marketingu cyfrowego i data science.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  FinTech Poland jest strategicznym partnerem BIK HUB.

  SANDBOX BLOCKCHAIN

  Sandbox Blockchain to pierwsza w Polsce platforma biznesowo-technologiczna zaprojektowana w celu przyspieszenia rozwoju innowacyjnych rozwiązań blockchain, udostępniana bezpłatnie. Rozwiązanie umożliwia firmom testowanie usług opartych na blockchain HLF przeznaczonych dla sektora finansowego i innych branż. Platforma jest tzw. piaskownicą, czyli izolowanym systemem symulującym finalne środowisko produkcyjne.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Fintech Poland jest partnerem merytorycznym Sandbox Blochain.

  SuperVision FinTech Talks

  W ramach tworzenia forum dialogu organu nadzoru z uczestnikami rynku uruchomiliśmy Supervision FinTech Talks. To cykl webinariów dla sektora fintech, podczas których eksperci Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego spotykają się z uczestnikami rynku, aby wspólnie dyskutować na tematy regulacyjne, technologiczne i biznesowe związane z ekosystemem innowacji finansowych. Zagadnienia poruszane podczas debat mają strategiczne znaczenie dla rozwoju sektora finansowego – dlatego wymagają otwartego dialogu z organami nadzoru. Dyskusje nie zawsze są łatwe, ale są potrzebne do budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia i zaufania.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Fintech Poland jest organizatorem SuperVision FinTech Talks.

  Events

  Events in 2022

  Fintech & e-commerce linking days 2022

  To pierwsza edycja wydarzenia, na którym odbywać się będą regularne spotkania, które na stałe zagoszczą w kalendarzu praktyków fintech & e-commerce. Konferencja ma na celu zintegrowanie przedstawicieli obu środowisk wokół wspólnych zagadnień, takich jak: zarządzanie kosztami pozyskania i utrzymania klienta, KYC, zarządzanie ryzykiem, radzenie sobie z wyzwaniami regulacyjnymi i compliance w świetle coraz wyższych oczekiwań dotyczących tzw. customer experience. VISIT WEBSITE - odwiedź stronę

  SuperVision FinTech Talks

  To cykl webinarów dla sektora fintech, w ramach którego eksperci z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego spotkają się z uczestnikami rynku, by wspólnie omówić tematy regulacyjne, technologiczne oraz biznesowe dotyczące ekosystemu innowacji finansowych. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Fintech Poland. Zagadnienia poruszane w trakcie debat są strategicznie istotne dla rozwoju sektora finansowego – dlatego wymagają otwartego dialogu z nadzorem. Dyskusje nie zawsze będą łatwe, jednak są potrzebne dla budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia oraz zaufania.

  Konferencje naukowe UKNF, FinTech Poland i WPiA UW

  FinTech Poland jest współorganizatorem konferencji naukowej z UKNF i WPiA UW. Pierwsza edycja odbyła się 7 grudnia 2021 i została poświęcona nowym wyzwaniom regulacyjnym i nadzorczym w obszarze innowacji finansowych (cyberbezpieczeństwo, PSD2, kierunek regulacji cyfrowych finansów, nowe regulacje crowdfundingu) Druga edycja konferencji odbyła się 2 czerwca 2022 r., a dotyczyła wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym wykorzystaniem AI.

  Centrum finansowe nowej generacji

  Promujemy ideę budowy centrum finansowego nowej generacji w Polsce, dlatego angażujemy się w tworzenie strategii dynamicznego rozwoju sektora finansowego i całego ekosystemu finansowego.

  Szkolenia

  NASZ PROGRAM SZKOLENIOWY NA 2022

  Wykorzystanie sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów podmiotów rynku fintech

  Szkolenie ma na celu przybliżenie potencjału wynikającego z zastosowania innowacyjnej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję czy uczenie maszynowe celem zapewnienia wzrostu poziomu bezpieczeństwa procesów opartych o wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorców z branży fintech.

  Szkolenie skupia się na prezentacji rozwiązań dotyczących obszaru komunikacji z klientami, procesów operacyjnych i administracyjnych, takich jak zarządzanie ryzykiem, wymiana danych, identyfikacja klienta czy monitorowanie relacji. Istotnym zagadnieniem prezentowanym podczas szkolenia jest omówienie ram regulacyjnych dla stosowania sztucznej inteligencji przez podmioty nadzorowane. Ponadto podczas szkolenia omawiane są także kluczowe wyzwania z jakimi mierzy się sektor w związku z wykorzystaniem AI, w tym zasady odpowiedzialności, cyberbezpieczeństwo, zapobieganie uprzedzeniom, przejrzystość czy ochrona danych osobowych.

  READ LESS
  Chmura obliczeniowa w działalności podmiotów rynku innowacji finansowej (fintech)

  Szkolenie prezentuje prawne, biznesowe oraz technologiczne aspekty wykorzystania środowiska chmury obliczeniowej w ramach procesów podmiotów rynku innowacji finansowej.

  W ramach szkolenia omawiane są zagadnienia związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procesu migracji infrastruktury IT na środowisko chmurowe, poczynając od analizy ryzyka i wymogów prawnych oraz zgodności, przez ocenę biznesową takiego procesu, aż po technologiczne aspekty transformacji. Szkolenie ma na celu dostarczenie kompleksowej, specjalistycznej wiedzy, która umożliwi efektywne przeprowadzenie procesu przez podmiot rynku fintech. Podczas szkolenia omawiane są wybrane konkretne przykłady wykorzystania chmury obliczeniowej w praktyce.

  READ LESS
  Open finance – wykorzystanie potencjału otwartej bankowości w praktyce

  Szkolenie prezentuje i omawia możliwości płynące z wykorzystania innowacyjnych usług opartych o regulacje otwartej bankowości w zakresie usług inicjowania transakcji płatniczych, jak również usługi dostępu do informacji o rachunku.

  Szkolenie prezentuje prawne, biznesowe i technologiczne uwarunkowania świadczenia jak i wykorzystania tych usług, w tym wymagania określone w standardach technicznych funkcjonujących na rynku. Szkolenie ma dostarczyć kompleksowej wiedzy w zakresie otwartej bankowości prezentując funkcjonujące na rynku rozwiązania umożliwiające optymalizację procesów realizowanych przez podmioty z rynku fintech zarówno na potrzeby własne jak i celem świadczenia usług dla podmiotów trzecich.

  READ LESS
  Zrozumieć zdecentralizowane finanse

  Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie zagadnienia zdecentralizowanych finansów ze szczególnym uwzględnieniem kryptowalut oraz kryptoaktywów.

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną nie tylko regulacyjne aspekty rynku kryptowalut czy kryptoaktywów ale także potencjał płynący z wykorzystania zdecentralizowanych finansów w procesach rozliczeniowych ale przede wszystkim inwestycyjnych. Omówione zostaną dostępne na rynku innowacyjne nieznane dotychczas rozwiązania, w tym także w zakresie tokenizacji aktywów czy pozyskiwania finansowania z wykorzystaniem rozwiązań opartych o DeFi. Uczestnicy pozyskają wiedzę w zakresie technologii w oparciu o którą funkcjonują zdecentralizowane finanse, jako przełamanie dotychczasowego status quo rynku finansowego.

  READ LESS
  eID w fintech

  Szkolenie omawia korzyści płynące z digitalizacji i automatyzacji procesów identyfikacji, nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami.

  W trakcie szkolenia prezentowane są wymogi regulacyjne ale także korzyści biznesowe wynikające z cyfryzacji procesu zarządzania relacją z klientem. Ponadto omawiane są aspekty bezpieczeństwa związane z w pełni zdalnym procesem KYC czy KYB. Dodatkowo prezentowane są rozwiązania w obszarze składania oświadczeń woli, w tym zawierania umów, składania dyspozycji z wykorzystaniem rozwiązań opartych o regulację eIDAS, w ramach procesów realizowanych przez podmioty rynku fintech.

  READ LESS
  Rola cyberbezpieczeństwa w praktyce podmiotów rynku innowacji finansowych

  Szkolenie szczegółowo i kompleksowo omawia zagadnienie cyberbezpieczeństwa działalności podmiotów prowadzących działalności na rynku innowacji finansowych. Prezentuje standardy i rozwiązania technologiczne.

  Analizuje poszczególne przypadku ataków z wykorzystaniem technik, informatycznych oczy socjologicznych. Prezentuje przykłady wdrażanych procesów i rozwiązań celem podwyższenia poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług. W trakcie szkolenia omawiane są możliwości oferowane przez innowacyjne technologie w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków ataków przeprowadzanych na instytucje finansowe i ich klientów.

  READ LESS