Podejmujemy szereg inicjatyw w obszarach regulacyjnych, badawczych, analitycznych i infrastrukturalnych dedykowanych konkretnym obszarom innowacji finansowych

Nasze inicjatywy

Raporty

Naszą kluczową kompetencją jest działalność badawcza i analityczna.

ZOBACZ RAPORTY

Piaskownice

Naszą specjalizacją są piaskownice regulacyjne. Projektujemy, wdrażamy i pomagamy je uruchomić.

ZOBACZ WIĘCEJ

SuperVision FinTech Talks

Forum dialogu organu nadzoru z uczestnikami rynku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wydarzenia

ZOBACZ WIĘCEJ

Future Finance Poland

Promujemy ideę budowy międzynarodowego centrum finansowego w Polsce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenia

Raporty

Jesteśmy think tankiem, dlatego działalność badawcza i analityczna jest naszą kluczową kompetencją. Od 2016 roku opublikowaliśmy szereg opracowań i raportów, dzięki którym udało się zidentyfikować bariery rozwoju sektora fintech oraz pogłębić wiedzę o nowych zjawiskach i technologiach finansowych.

Testowanie innowacji

Aktywnie angażujemy się w działania akceleracyjne, w tym testowanie innowacji. Jedną z naszych specjalizacji są piaskownice regulacyjne. Projektujemy, wdrażamy i pomagamy je uruchomić.

BIK HUB

Program BIK HUB to piaskownica technologiczna dla przedsiębiorców z różnych sektorów i segmentów rynku, start-upów, fintechów. Program BIK HUB, którego głównym elementem jest piaskownica technologiczna, to przestrzeń badawcza do profesjonalnej weryfikacji rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Pierwszą inicjatywą w ramach programu BIK HUB jest pilotaż BIK Open API, platformy integrującej dane z wielu źródeł. To łatwy dostęp do szerokiej gamy informacji na podstawie geolokalizacji. To także dostęp do zintegrowanych danych różnych podmiotów działających w obszarze nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, badań konsumenckich, marketingu cyfrowego i data science.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FinTech Poland jest strategicznym partnerem BIK HUB.

SANDBOX BLOCKCHAIN

Sandbox Blockchain to pierwsza w Polsce platforma biznesowo-technologiczna zaprojektowana w celu przyspieszenia rozwoju innowacyjnych rozwiązań blockchain, udostępniana bezpłatnie. Rozwiązanie umożliwia firmom testowanie usług opartych na blockchain HLF przeznaczonych dla sektora finansowego i innych branż. Platforma jest tzw. piaskownicą, czyli izolowanym systemem symulującym finalne środowisko produkcyjne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Fintech Poland jest partnerem merytorycznym Sandbox Blochain.

SuperVision FinTech Talks

W ramach tworzenia forum dialogu organu nadzoru z uczestnikami rynku uruchomiliśmy Supervision FinTech Talks. To cykl webinariów dla sektora fintech, podczas których eksperci Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego spotykają się z uczestnikami rynku, aby wspólnie dyskutować na tematy regulacyjne, technologiczne i biznesowe związane z ekosystemem innowacji finansowych. Zagadnienia poruszane podczas debat mają strategiczne znaczenie dla rozwoju sektora finansowego – dlatego wymagają otwartego dialogu z organami nadzoru. Dyskusje nie zawsze są łatwe, ale są potrzebne do budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia i zaufania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Fintech Poland jest organizatorem SuperVision FinTech Talks.

Centrum finansowe nowej generacji

Promujemy ideę budowy centrum finansowego nowej generacji w Polsce, dlatego angażujemy się w tworzenie strategii dynamicznego rozwoju sektora finansowego i całego ekosystemu finansowego.

Studia podyplomowe - Fintech

Już po raz kolejny Fundacja FinTech Poland jest patronem podyplomowych studiów FinTech– Nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym!

Dowiedz się więcej

  Gabriela Kocurek

  Specjalizacje

  Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

  Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


  Doświadczenie

  Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


  Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

  Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.