III Konferencja: Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych

29.09.2022

Wraz z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego – Departamentem Innowacji Finansowych FinTech, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW zapraszamy na trzecią już edycję konferencji „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”.

Podczas wydarzenia skoncentrujemy się na zagadnieniach będących kluczem do rozwoju branży. Jak zawsze też nie pominiemy wątków regulacyjnych i nadzorczych, poddamy je analizie po to, by znaleźć optymalne rozwiązania.

Głównymi tematami tej edycji będą:

Rozporządzenia DORA i nadzoru nad dostawcami ICT

Wymogi regulacyjne AML/CFT dla podmiotów z sektora kryptoaktywów

Usługi płatnicze, w tym dostęp do rachunku bankowego przez niebankowych dostawców usług płatniczych

Wydarzenie odbędzie się już 11 października, w godzinach 11:00 – 15:00 Budynku Nowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55/66, Warszawa, sala S.A03, poziom-1). W konferencji można także wziąć udział ONLINE.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 18. rok życia oraz rejestracja poprzez formularz. Do osób, które wybrały udział w formule online, link dostępowy zostanie wysłany dzień przed wydarzeniem, na wskazany w formularzu adres e-mail.

Liczba miejsc w przypadku udziału stacjonarnego jest ograniczona. Jeśli wyrażają Państwo chęć udziału stacjonarnego, prosimy o zaznaczenie takiej opcji na formularzu rejestracyjnym. Obowiązuje zasada „Kto pierwszy, ten lepszy”.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.