Konferencja Naukowa „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”

22.04.2024

Za nami już szósta edycja Konferencji Naukowej „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”.  Wymiana doświadczeń i edukacja w obszarze innowacji finansowych to kluczowe obszary dla organizatorów wydarzenia: Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW oraz Fundacji FinTech Poland.

W Centralnym Domu Technologii 17 kwietnia 2024r. uczestnicy konferencji po raz kolejny dyskutowali o wyzwaniach regulacyjnych, nadzorczych i technologicznych. Paneliści: Krzysztof Budzich (Ministerstwo Finansów), Natalia Merdeyk (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), Mariusz Zieliński (PKO BP) i Marcelina Szwed-Ziemichód (MSZtax) analizowali tematy takie jak: zakres regulacji kryptowalut przez MiCAR, status prac na nad aktami prawnymi dotyczącymi cyfrowego euro, czy zaangażowanie sztucznej inteligencji w badanie zdolności i ryzyka kredytowego.

Konferencja od samego początku gromadzi najlepszych ekspertów rynkowych i jest miejscem wymiany opinii i prezentowania różnych punktów widzenia. To dziś jedno z najważniejszych branżowych wydarzeń. Następna edycja – jesienią.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.