SuperVision FinTech Talks – 26 stycznia

26.01.2022

W dniu 26 stycznia został opublikowany najnowszy webinar z cyklu SuperVision FinTech Talks. Webinar został poświęcony zagadnieniu wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze finansowym. 

Do debaty w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali znani eksperci związani z sektorem fintech: Joanna Molik – Executive Director – Industry Digital Strategist w Microsoft, Michal Nowakowski, PhD – Head of NewTech w NGL Advisory, Zbigniew Jacek Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Tomasz Zalewski – Partner w Bird & Bird. Rolę moderatora objął Piotr Brewiński – Wiceprezes Fundacji FinTech Poland.

W ramach dyskusji eksperci rozmawiali o działaniach podejmowanych przez UKNF w obszarze wykorzystania przez podmioty nadzorowane technologii AI, o projekcie UKNF wykorzystującym AI, o realizacji Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020, o przykładach wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce sektora finansowego, o kwestii odpowiedzialność instytucji finansowych w procesie stosowania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, o kwestii rozliczalności i przejrzystość procesów, powierzeniu zarządzania instytucją i ryzykiem technologii AI, czy roli etyki w procesie korzystania ze sztucznej inteligencji.

Zbigniew Wiliński przedstawił wyniki ankiety dotyczącej AI przekazanej przez UKNF instytucjom finansowym. Stanowiło to dobre rozpoczęcie do dyskusji, eksperci poznali stopień zaangażowania instytucji finansowych w technologię AI. Zgodnie z przedstawionymi danymi 50% respondentów korzysta aktualnie z różnego rodzaju rozwiązań opartych o AI, natomiast 18% respondentów nie planuje stosowania takich rozwiązań.  Następnie Michał Nowakowski omówił stopień realizacji polityki państwa w zakresie sztucznej inteligencji. Później dyskusja miała bardziej praktyczny wymiar, przedstawicielka Microsoft omówiła kilka projektów realizowanych dla sektora finansowego. Prawnicy biorący udział w dyskusji omówili również najważniejsze wątpliwości regulacyjne związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji. Na zakończenie dyskusji głos zabrał Zbigniew Wiliński, który przekazał informację o rozwiązaniu regtech opartego o AI tj. uruchomieniu chatbota.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.