SuperVision FinTech Talks – 26 stycznia

26.01.2022

W dniu 26 stycznia został opublikowany najnowszy webinar z cyklu SuperVision FinTech Talks. Webinar został poświęcony zagadnieniu wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze finansowym. 

Do debaty w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali znani eksperci związani z sektorem fintech: Joanna Molik – Executive Director – Industry Digital Strategist w Microsoft, Michal Nowakowski, PhD – Head of NewTech w NGL Advisory, Zbigniew Jacek Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Tomasz Zalewski – Partner w Bird & Bird. Rolę moderatora objął Piotr Brewiński – Wiceprezes Fundacji FinTech Poland.

W ramach dyskusji eksperci rozmawiali o działaniach podejmowanych przez UKNF w obszarze wykorzystania przez podmioty nadzorowane technologii AI, o projekcie UKNF wykorzystującym AI, o realizacji Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020, o przykładach wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce sektora finansowego, o kwestii odpowiedzialność instytucji finansowych w procesie stosowania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, o kwestii rozliczalności i przejrzystość procesów, powierzeniu zarządzania instytucją i ryzykiem technologii AI, czy roli etyki w procesie korzystania ze sztucznej inteligencji.

Zbigniew Wiliński przedstawił wyniki ankiety dotyczącej AI przekazanej przez UKNF instytucjom finansowym. Stanowiło to dobre rozpoczęcie do dyskusji, eksperci poznali stopień zaangażowania instytucji finansowych w technologię AI. Zgodnie z przedstawionymi danymi 50% respondentów korzysta aktualnie z różnego rodzaju rozwiązań opartych o AI, natomiast 18% respondentów nie planuje stosowania takich rozwiązań.  Następnie Michał Nowakowski omówił stopień realizacji polityki państwa w zakresie sztucznej inteligencji. Później dyskusja miała bardziej praktyczny wymiar, przedstawicielka Microsoft omówiła kilka projektów realizowanych dla sektora finansowego. Prawnicy biorący udział w dyskusji omówili również najważniejsze wątpliwości regulacyjne związane ze stosowaniem sztucznej inteligencji. Na zakończenie dyskusji głos zabrał Zbigniew Wiliński, który przekazał informację o rozwiązaniu regtech opartego o AI tj. uruchomieniu chatbota.