Szukamy project managera do Future Finance Poland

20.09.2023

Future Finance Poland to inicjatywa uczestników rynku realizowana we współpracy z sektorem publicznym, która ma na celu wypracowanie mechanizmów koordynacji i współpracy wspierających rozwój polskiego centrum finansowego w obszarach regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Inicjatywa obejmuje promocję polskiego centrum finansowego za granicą, jak również wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów z rynku finansowego. Wszystkie te działania mają znacząco poprawić pozycję Polski w globalnym rankingu centrów finansowych.  Inicjatorem Future Finance Poland jest Fundacja Fintech Poland.

W związku kolejnym etapem realizacji projektu poszukujemy osoby na stanowisko

Project Manager

Zakres zadań:

 • Koordynacja projektu, w tym prac na specjalizacjami centrum finansowego nowej generacji
 • Współtworzenie i realizacja koncepcji różnych projektów mających na celu rozwój inicjatywy
 • Nadzór nad wyznaczonymi w strategii etapami realizacji projektu
 • Prowadzenie dokumentacji projektu
 • Monitorowanie statystyk dotyczących postępów w realizacji zadań
 • Bieżąca komunikacja z interesariuszami projektu oraz przygotowywanie dla nich raportów
 • Współorganizacja spotkań roboczych

Oczekiwania wobec kandydatek i kandydatów:

 • Umiejętności w zakresie prowadzenia projektów
 • Doświadczenia w zakresie współpracy z podmiotami rynku finansowego
 • Samodzielność
 • Proaktywność
 • Dobra organizacja pracy
 • Poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania
 • Rozwinięte umiejętności analitycznego i logicznego myślenia
 • Biegła znajomość oprogramowania MS Office
 • Bardzo dobra znajomości języka angielskiego
 • Sprawna obsługa PowerPoint oraz Canva
 • Znajomość Excel

Na zgłoszenia (CV) zainteresowanych osób, przesyłane mailem na adres: info@fintechpoland.com, czekamy do 13 października 2023 r.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

 • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
 • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
 • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
 • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
 • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
 • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.