Ładowanie Wydarzenia

Inauguracja prac grupy roboczej Business Development

16 kwietnia@14:30-16:00

Business development jest kluczowy z perspektywy budowania i rozwoju biznesu. To tutaj znajdziemy wątki planowania i strategii, zarządzanie kwestiami sprzedażowymi i pozyskiwanie nowych klientów. Rozwój biznesu można podzielić na trzy główne kategorie: rozwój rynku, rozwój produktu i rozwój modelu biznesowego. Zanurzając się głębiej w temat można wskazać tu jeszcze rozszerzanie działalności na nowe rynki, opracowanie nowych produktów lub usług, przejęcie innych przedsiębiorstw oraz zwiększenie wysiłków w zakresie marketingu i sprzedaży.

Zgodnie z postulatami społeczności FinTech Poland, Fundacja organizuje wraz z partnerami, cykl szkoleń dotyczący:

  • przygotowania do wejścia na rynek z produktem/usługą, a w szczególności: zrozumienia rynku, konkurencji; tworzenia biznesplanu i modelu finansowego, w tym efektywnej struktury kosztów; spójnej strategii komercjalizacji produktu lub usługi; analizy możliwości skalowania biznesu na rynki zagraniczne;
  • nawiązywania relacji inwestorskich z funduszami inwestycyjnymi, a w szczególności: zapoznanie z różnymi rodzajami funduszy inwestycyjnych, tworzenia skutecznej i atrakcyjnej prezentacji inwestorskiej;
  • procesu inwestycyjnego: kwestii formalnych i praktycznych związanych z pozyskaniem finansowania od funduszu inwestycyjnego, w tym kwestii prawnych (omówienie standardowej umowy inwestorskiej).

Zapraszamy do dołączenia!

Udostępnij to wydarzenie

85087
DD
Dni
HH
Godzin
MM
Minut
SS
Sekund

Szczegóły

Data:
16 kwietnia
Godzina:
14:30-16:00

Organizator

Fintech Poland

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.