Polskie fintechy we Frankfurcie

14.12.2023

Wieczorem, 7 grudnia, we Frankfurcie odbyło się przełomowe spotkanie zatytułowane “Introducing Polish Fintech to Frankfurt’s Banks”. Na czele polskiej delegacji złożonej z naszych innowacyjnych fintechów stał Paweł Widawski, CEO FinTech Poland.

Trudno wyobrazić sobie bardziej odpowiednią lokalizację do promowania fintechu niż Frankfurt, a wsparcie miasta dla tej inicjatywy jest niezrównane! Niemcy od wielu lat szczycą się ugruntowanymi systemami bankowymi. Instytucje finansowe skrupulatnie opracowały swoje metodologie wszelkich procesów, co zaowocowało solidną i niezawodną infrastrukturą finansową. Podejście Niemiec jest bardziej konserwatywne, a zmiany wprowadzane są w sposób przemyślany i stopniowy.

Natomiast polskie podejście do bankowości jest stosunkowo inne, co czyni je z natury nowoczesnym i innowacyjnym. Stanowi to wyjątkową zaletę, ponieważ od samego początku stawiamy na topowe rozwiązania.

Czy te dwa ekosystemy mogą współpracować? Jak najbardziej! Nawet powinny. Na uwagę zasługuje otwartość wykazana przez działy fintech w instytucjach takich jak Commerzbank AG neosfer, Deutsche Bank, DZ BANK AG i Plug and Play Tech Center. Ta otwartość oznacza gotowość na nowe rozwiązania w krajobrazie finansowym.

Nowe pomysły fintech stają się niezbędne wraz z rosnącym sektorem e-commerce i powszechną cyfryzacją. Spotkanie służyło jako pomost, wspierając współpracę i dialog między polskimi innowatorami fintech a uznanymi instytucjami finansowymi we Frankfurcie. Przed nami ekscytujące czasy, gdy będziemy poruszać się na przecięciu tradycji i innowacji w krajobrazie finansowym zarówno Polski, jak i Niemiec.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.