Spotkajmy się na British-Polish Technology Forum

28.11.2022

W środę 7 grudnia 2022, w Londynie startuje IV edycji Brytyjsko-Polskiego Forum Technologicznego (British Polish Tech Forum).

Forum ma na celu przedstawienie nowych możliwości w kontekście partnerstw brytyjsko-polskich w dziedzinie nowoczesnych technologii – od tworzenia hubów technologicznych, outsourcingu usług, pracy zdalnej, badań i rozwoju, optymalizacji transgranicznej sprzedaży technologii – po rządowe programy wsparcia dla start-upów i scale-upów.

Wydarzenie to przede wszystkim również fantastyczna możliwość nawiązania nowych kontaktów i networkingu z osobami decyzyjnymi w branży tech, otwierającymi drzwi do ekscytujących możliwości zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań jak i rozwijaniu partnerstw handlowych między brytyjskimi i polskimi firmami.

Forum jest także doskonałą okazją do spotkania przedstawicieli wysokiego szczebla brytyjskich i polskich instytucji, m.in. Ambasady RP w Londynie, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz jego odpowiednika w UK – Departamentu Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu, a także wielu organizacji branżowych takich jak TechUK, Innovate UK, Tech Nation, Coalition for a Digital Economy (Coadec), reprezentujących kilka tysięcy brytyjskich firm z branży tech.

Ponadto, będzie również możliwość spotkania i nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm brytyjskich, w tym znanych marek takich jak Microsoft, Morgan Stanley czy KPMG a także firm brytyjskich zainteresowanych współpracą z polskimi firmami technologicznymi.

Zainteresowani udziałem mogą kontaktować się z nami (kjedlinska@fintechpoland.com) lub z organizatorem Forum – Polską Agencją inwestycji i Handlu.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.