Startuje grupa robocza ds. ESG w sektorze fintech

05.10.2023

W październiku uruchamiamy kolejną grupę roboczą. Tym razem zajmiemy się tematem ESG w sektorze fintech. Pierwsze spotkanie będzie miało wyjątkowo otwarty charakter i zostanie przeprowadzone w formule  webinarium pt. „Wprowadzenie do regulacji ESG – perspektywa podmiotu FinTech”.

W trakcie webinaru poruszymy następujące tematy:

🔸Raportowanie ESG – obowiązki nakładane dyrektywą CSRD i Rozporządzeniem ws Taksonomii,
🔸Greenwashing – w jakich obszarach działalności ujawnia się ryzyko greenwashingu i jak mu zapobiegać,
🔸ESG w działalności instytucji finansowych – kluczowe obowiązki nakładane SFDR i MiFID II,
🔸ESG w relacjach inwestorskich – obowiązki względem inwestorów instytucjonalnych,
🔸Dyrektywa CSDD – wymogi ESG dotyczące dostawców.

Agenda spotkania opiera się na aktualnie kluczowych zagadnieniach związanych z ESG i obowiązujących (lub obowiązujących wkrótce) polskie fintechy w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie poprowadzą przedstawiciele partnera regulacyjnego grupy – PwC Legal Polska oraz FinTech Poland.

Zapraszamy do rejestracji na spotkanie pod linkiem!

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.