Sukces konferencji “Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”

17.10.2022

Ponad 1000 osób uczestniczyło we wtorek, 11 października 2022 r. w III edycji konferencji naukowej “Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”, organizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – Departament Innowacji Finansowych FinTech, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW oraz Fundację FinTech Poland.

Każdy z trzech paneli dyskusyjnych był poświęcony innej tematyce. Spotkanie rozpoczeło się merytoryczną, ekspercką dyskusją na temat rozporządzenia DORA i konieczności nadzoru nad dostawcami ICT. W drugiej części rozmowy dotyczyły wymogów regulacyjnych AML/CFT dla podmiotów z sektora kryptoaktywów. Było to bardzo wyjątkowe, bo pierwsze, spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele regulatora i brnaży, a także kancelarii prawnych.

Jako ostatni został omówiony temat usług płatniczych, w tym dostępu do rachunku bankowego przez niebankowych dostawców usług płatniczych.

Uczestnicy konferencji bardzo wysoko ocenili merytorykę i dobór panelistów do poszczególnych zagadnień, zatem zawiesiliśmy wysoko poprzeczkę dla kolejnej edycji. Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś, zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez FinTech Poland z partnerami.

Ci, którym nie udało się dotrzeć na konferencję, mogą obejrzeć zapis wydarzenia dostępny pod linkiem.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.