SuperVision FinTech Talks – Testowanie otwartej bankowości. Sandbox KNF

29.10.2020

Od 29 października na stronie www.supervisiontalks.pl jest dostępny pierwszy webinar z cyklu SuperVision FinTech Talks, webinar został poświęcony zagadnieniu otwartej bankowości. W ramach spotkania m.in. zaprezentowana została piaskownica Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). 

W ramach spotkania Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawił prezentację omawiającą zasady funkcjonowania piaskownicy UKNF. Do debaty w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali znani eksperci związani z sektorem fintech –  Katarzyna Seweryniak – Dyrektor Departamentu Licencji Bankowych w UKNF, Alicja Łosowska – Compliance Manager z Kontomatik, Sławomir Szepietowski – Partner Zarządzający w kancelarii Bird & Bird oraz Emil Radziszewski – Dyrektor Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych w UKNF. Rolę moderatora objął Piotr Brewiński – Wiceprezes Zarządu Fundacji FinTech Poland, Dyrektor ds. Prawnych Fundacji Polska Bezgotówkowa.

W ramach dyskusji zostały przeanalizowane korzyści, wynikające z możliwości testowania rozwiązań w oparciu o środowisko zbudowane w zgodzie z wymogami dyrektywy PSD2. Specjaliści ocenili, jak rynek otwartej bankowości funkcjonuje w Polsce rok po wejściu w życie regulacji i wspólnie podsumowali, co udało się w tym czasie osiągnąć zarówno w obszarze nadzoru, jak i działalności rynku. Ważną częścią dyskusji była ocena potrzeby uruchomienia Sandbox KNF diagnoza, które aspekty otwartej bankowości w Polsce wymagają dopracowania i wdrożenia zmian.

Gabriela Kocurek

Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i regulacji rynków finansowych, prawie własności intelektualnej, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie zamówień publicznych. 

Jest ekspertem w obszarze regulacji dotyczących usług chmurowych oraz outsourcingu usług IT, z uwzględnieniem specyfiki sektora finansowego. Wspiera klientów w obszarze zamówień publicznych, z uwzględnieniem specyfiki zamówień w sektorze IT.


Doświadczenie

Doradza w szczególności klientom z branży FinTech, IT, cyberbezpieczeństwa, e-commerce i branży nowych technologii:

  • Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, umów wdrożeniowych oraz umów na świadczenie usług IT w modelu SaaS a także umów licencyjnych, dotyczących przeniesienia know-how, transferu praw własności intelektualnej jak również umów dotyczących komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • Wspiera klientów z sektora FinTech w dostosowaniu umów i wdrażaniu wymogów regulacyjnych właściwych dla sektora finansowego. Doradza i wspiera klientów w negocjowaniu umów IT w reżimie outsourcingu bankowego, inwestycyjnego, chmury obliczeniowej i outsourcingu w rozumieniu wytycznych EBA.
  • Doradza w zakresie umów IT oraz ochrony danych osobowych podmiotom z branży IT Security.
  • Współuczestniczyła w audycie procedur ochrony danych osobowych w grupie spółek o zasięgu globalnym.
  • Doradza klientom w zakresie prowadzenia kampanii marketingowych o zasięgu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów kancelarii w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzała klientowi kancelarii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu dotyczącym tego zamówienia przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.